Stylene


Over

Stylene is een tool die met behulp van Natural Language Processing (NLP) de schrijfstijl van een auteur analyseert. Stylene werkt als volgt: na het uploaden van een tekst worden een reeks stilistische statistieken of "features" berekend. Vervolgens voorspellen taalmodellen op basis van deze features welk geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en persoonlijkheid de auteur van deze tekst heeft. Tenslotte wordt bepaald tot welk genre de tekst behoort en bij welke bekende Nederlandstalige auteur de schrijfstijl van de tekst het meest aanleunt.

Disclaimer: De gebruikte taalmodellen die voorspellingen maken over de auteur van de ingeladen tekst zijn niet foutloos. Het voorspellen van auteursgegevens enkel en alleen op basis van tekst is namelijk ook voor de mens een bijzonder moeilijke taak. De modellen geven echter wel een indruk van wat mogelijk is binnen het gebied van NLP. Concreet behalen de modellen de onderstaande F1-scores op cross validatie experimenten:

Opleidingsniveau Leeftijdscategorie Gender Persoonlijkheid Tekstgenre
82% 64% 66% 62% 94%

Stylene is ontwikkeld door CLiPS (Computational Linguistics, Psycholinguistics and Sociolinguistics Research Center), een onderzoeksgroep van Universiteit Antwerpen.


Analyseer mijn schrijfstijl

Voer hier je tekst in of upload een .txt bestand.

Contact

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten:

Jens Lemmens
Walter Daelemans